KISSZÓTÁR

Modem Kisszótár XXVIII.

Modem alapfogalmak

Modem: A modem szó a "modulate" és "demodulate" szavak elsô szótagának összeolvasásából állt elô. Ez a szóképzés a technikai nyelvben mindennapos, ugyanilyen szó például a codec, azaz magyarul a kodek is. A klasszikus értelemben a modem feladata ugyanis az, hogy a számítógép vagy egyéb forrás digitális jeleit analóg módon továbbítsa oly módon, hogy a kapcsolat másik oldalán a digitális jelfolyam egyértelmûen visszaállítható legyen. Ehhez az egyik oldalon modulálni kell a digitális jellel egy analóg jelet, míg a másik oldalon demodulálni, azaz visszaállítani a digitális jelet. Mivel a használt vonalak sávszélessége adott, ezért a moduláció típusa nagymértékben meghatározza a modemek sebességét.

A klasszius értelemben tehát a modem egyik oldalára a számítógép digitális jelei érkeztek, míg a másik oldalon egy analóg vonal csatlakozott. Ma már azonban a modem szót tágabb értelemben is használják.

Codec: A "code" és "decode" szavak elsô szótagjának összeolvasásából létrejött szó, magyarul a kodek elnevezés terjedt el. A kodek feladata, hogy az analóg jeleket mintavételezéssel digitalizálja oly módon, hogy a kapcsolat másik oldalán közel azonos analóg jelet lehessen visszaállítani. A kodek esetében csak a "közel azonos" visszaállítás lehetséges, mert az analóg jel mintavételes digitalizálása mindenképpen veszteségeket okoz. A digitális telefonközpontok az analóg elôfizetôi vonalak jeleit a bemenetükön kodek segítségével digitalizálják, illetve alakítják viszsza analóg jellé.

Világosan kell látni, hogy a modem és a kodek &endash; bár mindkettô analóg jelet alakít digitálissá és fordítva &endash; két teljesen eltérô feladatot teljesít. A modem a modulált analóg jelbôl visszaállítja a benne rejlô digitális információt, de nem az analóg jelet digitalizálja!

Baud: A jelfrekvencia alapegysége, a másodpercenkénti jelek számát adja meg. Az 1200 Baud-os átvitel azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 1200 jel megy át a vonalon. Fontos tudni, hogy ez nem feltétlenül 1200 bit/s átviteli sebességet jelent, mert egy jelelem több bitnyi információt is hordozhat. Egy 1200 Baud-os modem sebessége lehet például 2400 bit/s is, ha például az átvitt jel 4 különbözô amplitúdójú értéket vehet fel.

MNP (Microcom Networking Protocol &endash; Microcom hálózati protokoll): A hagyományos telefonvonalon mûködô modemek de facto szabványa az adattömörítésre és a hibajavítás algoritmusára. Az MNP 2, 3 és 4 típusok hibafelismerésre és hibajavításra képesek, míg az igen népszerû MNP 5 már 2:1 arányú adattömörítésre is képes. Az MNP 10 osztály az MNP 4 továbbfejlesztett változata, mely mostoha körülmények között (vezeték nélküli összeköttetés, rurál telefonvonal és a többi) is hatékonyan tudja végezni feladatát.

V-sorozatú ajánlások: A távbeszélô-hálózati adatátvitelre és a modemekre a CCITT XVII. Tanulmányi Bizottsága dolgozott ki ajánlásokat, melyek elôször 1964-ben jelentek meg és sorozatszámuk "V" betûvel kezdôdött. Ezért ezeket V-sorozatú ajánlásoknak nevezzük. A CCITT jogutódja ma az ITU-T.

V.21 ajánlás: A 300 bit/s-os duplex átvitelt leíró ajánlás. A vonalon a bináris "0"-t a hívó oldalon 1180 Hz-es, a hívott oldalon 1850 Hz-es hang, a bináris "1"-et a hívó oldalon 980 Hz-es, a hívott oldalon 1650 Hz-es hang jelzi. Ez az ajánlás a G3 osztályú faxkészülékek vezérlômodemjének a protokollja is.

V.22bis ajánlás: A 2400 bit/s-os duplex átvitelt leíró ajánlás. A nyolcvanas évek klasszikus 2400-as modemjeinek az alapját képezô ajánlás. A moduláció során egyszerre használtak amplitúdó és fázisugrást, így egy jelben 4 bitet, azaz 16 különbözô értéket vittek át.

V. 27ter ajánlás: 4800/2400 bit/s-os fél-duplex átvitelt leíró ajánlás. A 4800 bit/s esetén egy jel három bitnyi információt vitt át azáltal, hogy a jel fázisa az alapjelhez képest hányszor 45 fokot ugrott. Ez tehát egy 600 Baud-os átvitel, 4800 bit/s-os sebességgel. Az ajánlás a G3 faxok alapsebességének átviteli szabványa is egyben.

V.29 ajánlás: 9600 bit/s-os, fél-duplex átvitelt leíró ajánlás. Ez a rendszer már kvadratúra-amplitúdómodulációt (QAM) használ. Négyhuzalos változata bérelt vonali modemek, kéthuzalos változata a G3-as telefaxok opcionális protokollja.

V.32bis ajánlás: A 4800&endash;14.400 bit/s-os, kéthuzalos, duplex, telefonvonalon mûködô (dial-up) modemek alapszabványa.

V.34: A jelenlegi legkorszerûbb, 2400&endash;28.800 bit/s-os, kéthuzalos, duplex, telefonvonalon mûködô modemek alapszabványa. Mûködése 33.600 bit/s-ig lett kiterjesztve a V.34bis ajánlással.

V.90 ajánlástervezet: Az 56K modemek egységes ajánlásának tervezete. Az ajánlat kompromisszumon alapul, a K56flex és az X2 gyári szabványok egyesítésével dolgozta ki az ITU.

QPSK moduláció (Quaternary Phase Shift Keying - négyállapotú fázismoduláció): A moduláció lényege, hogy a vivôfrekvencia fázisát változtatja meg négy különbözô módon. Ezzel egyetlen változás két bit információt, azaz négy különbözô állapotot tud kódolni.

QAM64 moduláció (Quadratura Amplitude Modulation &endash; kvadratúra-amplitúdó moduláció): Ebben a kódolásban a jelnek a fázisát és az amplitúdóját is megváltoztatja a moduláció, így egyetlen változás összesen hat bit információt, azaz hatvannégy különbözô állapotot tud kódolni.

Downlink: A kábeltévé-hálózatok esetében a fejállomástól az egyéni vevô felé irányuló forgalom.

Uplink: A kábeltévé-hálózatok esetében az egyéni vevôtôl a fejállomás felé irányuló forgalom.

dr. Bartolits István

 

Tartalom

Honlap

Elôre

Hátra