CÉGHÍREK

Új alkalmazások az Ericssontól

Az intelligens hálózatoké a jövô

Több olyan alkalmazást jelentett be az Ericsson, melyet az iparágban elôször fejlesztettek ki. Az Ericsson intelligens hálózatokkal foglalkozó részlege bemutatta a világ elsô globális többszolgáltatásos hozzáférési szerverét és a többszolgáltatós hozzáférési pontokat. A számos új megoldás közül kiemelhetô még a virtuális hívásközpont és a hálózati intelligencia hívásközpont. A bemutatott alkalmazáscsomag tartalmazza a fix és mobil elektronikus postát, az Internet intelligencia hozzáférést, a személyes kommunikációs kártyát, a telefonszám-hordozhatóságot. Az új megoldások a legszélsôségesebb felhasználói igényeket is kielégítik.

A többszolgáltatásos hozzáférési pont révén egyetlen hozzáférési pontból elérhetô a személyes kommunikációban szükséges összes szolgáltatás. Ezek tartalmazzák a fix és a mobil telefonszámokat, az elektronikus posta és az Internet www. címeit akkor is, ha ezek a vlág különbözô részein mûködô különbözô szolgáltatók adatbázisában állnak rendelkezésre.

A hálózati intelligencia hívásközpont segítségével az egész világon egyidejûleg bevezethetô az intelligens hálózatokba az automatikus híváselosztás (ACD) és az integrált számítógép-telefon szolgáltatás (CTI). Ez lehetôvé teszi a virtuális híváselosztó központok létrehozását. A fix és a mobil üzemeltetôk így vevôszolgáltatással foglalkozó személyzetüket gyakorlatilag bárhol elhelyezhetik.

A fix, mobil és elektronikus posta szolgáltatás különlegessége, hogy a fix és a mobilkészüléknek azonos hívószáma van. Ha a mobiltelefon bekapcsolt állapotban van, a hívások ahhoz érkeznek. Ha a mobil ki van kapcsolva, vagy nem fogadják a hívást, a rendszer a fix hálózaton üzemelô készülékhez irányítja a hívást. Ha ott sem fogadják, akkor a közös hangpostafiókban lehet üzenetet hagyni a hívott félnek.

Az Internet intelligencia hozzáférés segítségével a végfelhasználók a Weben keresztül megváltoztathatják saját szolgáltatási profiljukat. Például a felhasználó átirányíthatja az adott telefonszámra érkezô hívásokat az intelligens hálózatban az intelligens titkári szolgáltatásban üzemelô faxra. Az Internet intelligencia hozzáférés könnyen elérhetô grafikus kezelési felületet biztosít a felhasználó számára, amelyen keresztül egyszerûen megváltoztathatja saját beállításait.

A személyes kommunikációs kártya alapvetô telefon- és hangposta-szolgáltatások igénybevételét teszi lehetôvé anélkül, hogy ehhez a hagyományos értelemben vett elôfizetésre lenne szükség. Sôt, a felhasználónak még csak saját készülékre sincs szüksége. Bármelyik rendelkezésre álló készülék felhasználható hívások kezdeményezésére és a hangposta üzenetek fogadására. A személyes telefonszám segítségével a felhasználó elérhetô a kiválasztott számon.

A telefonszám-hordozhatóság révén az üzemeltetô könnyen lehetôséget biztosíthat az elôfizetôknek arra, hogy utazás közben is megtarthassák telefonszámaikat. A szolgáltatás segítségével az üzemeltetôk eleget tehetnek annak az elôírásnak, hogy a hívószámnak nem szabad megváltoznia, ha az elôfizetô másik üzemeltetô hálózatához csatlakozik.

 

Tartalom

Honlap

Elôre

Hátra

 


Összefogás a vírusok ellen

Pénzügyi szolgáltatók reakciókésésben

Túl lassan reagál a pénzügyi szolgáltató ipar a digitális kor kihívásaira &endash; állapítja meg az Economist Intelligence Unit és az Andersen Consulting közös tanulmánya. A dokumentum riasztó képet fest az elkényelmesedett pénzügyi szolgáltató iparág helyzetérôl a 21. század küszöbén. A világ legkülönbözôbb pontjain 184 pénzügyi szolgáltató vállalat felsôvezetôjével, valamint 50 kiválasztott vezetôvel készített mélyinterjúk alapján levonható következtetés, hogy a pénzügyi szolgáltatók többsége csak igen lassan alkalmazkodik a virtuális világhoz, annak ellenére, hogy a nem hagyományos felfogású versenytársak erôteljesen rohamozzák a piacot. Az integrált rendszerek hiánya mellett a korszerû elektronikus bankszolgáltatások elterjedésének másik akadálya, hogy a bankok többsége nem rendelkezik az elektronikus csatornák hatékony üzemeltetéséhez szükséges stratégiával.

Egyesítik erôiket a vírusok elleni küzdelemben az IBM és a Symantec Corporation. A Symantec licenc-szerzôdés köt az IBM immunrendszer-technológiájára és szabadalmaira, és saját technológiájával kombinálva egy sor új megoldásokat is tartalmazó termékkel támogatja az IBM platformjait. Az IBM és a Symantec közösen szándékozik értékesíteni és terjeszteni a Norton AntiVírus családot.

A legeredményesebb kelet-európai disztribútor címet nyerte el a Dell szokásos évi konferenciáján a Humansoft Kft. A cég tavaly forgalmát megháromszorozta, és kimagasló szervízhátteret biztosít a magyar felhasználóknak.

64 bites Solaris operációs rendszer fejlesztôi béta verzióját jelentette be a Sun Microsystems. A program keretében a Sun fejlesztô partnerei nagy teljesítményt, pontosságot és háttértár-kapacitást igénylô feladatok ellátására használható 64 bites alkalmazásokat tervezhetnek, mint például az adatközpontok irányítása, az adatkutatás, a webszerver, a nagyfelbontású grafika, a CAD, a szimulációk vagy a tudományos számítások. A bétaverzió ugyanakkor teljes mértékben kompatibilis a jelenlegi 32 bites alkalmazásokkal.

Tendert nyert a Matávnál a Siemens Rt. informatikai ágazata. A kiírás értelmében idén és jövôre 1200 irodai munkállomásra, valamint 50 darab Windows NT szerverre szóló szállítási jogot nyert el a német cég. Szintén a Siemensszel kapcsolatos hír, hogy június elejétôl immár Portugáliában is gyártanak DRAM chipeket. A Porto közelében levô gyár 600 millió német márkás beruházással készült el, eleinte 16 és 64 megabites tárolókat szerelnek össze, a késôbbiekben 256 megabites, személyi számítógépekbe való memóriachipek gyártását is elkezdik.

Átszervezések és elbocsátások, veszteséges üzleti jelentés mellett indítja el a Motorola azt a 100 millió dolláros költségvetésû reklámkampányt (amibôl hazánk kimarad), melynek célja az egységes fogyasztói márkaarculat felépítése. Eközben a lelassult árbevételnövekedés, valamint a veszteségek hatására a céget átszervezik, melynek keretében közel 15000 embert bocsátanak el.

 

Tartalom

Honlap

Elôre

Hátra