Mobil kommunikáció


Revolúció 450 meghertzre hangolva

A bôség zavara

Ha valaki azt hitte, hogy a GSM rendszerû rádiótelefon szolgáltatás hazánkban is végleg kiszorítja a piacról a 450 megahertzen mûködô analóg NMT rendszert, az évrôl-évre nagyot tévedett. A Westel Rádiótelefon Kft. nemzetközi viszonylatban is meglepô módon a GSM térhódításával párhuzamosan nemcsak megtartani, de számottevô mértékben növelni is képes volt elôfizetôinek számát. Így a tavalyi évben 79 ezerrôl 93 ezerre növelték ügyfeleik számát, s számos új szolgáltatást vezettek be. A világon tapasztalható tendenciákkal ellentétes folyamat olyannyira felhívta a nagy nemzetközi távközlési gyártók figyelmét, hogy közülük több is azt tervezi, a magyar szolgáltató lesz új technológiáinak kipróbálási helyszíne.

Az új technológiák 450 megahertzre fejlesztése illetve adaptálása tulajdonképpen logikus gondolat, hiszen a rendelkezésre álló frekvenciatartomány minden országban általában a szûkös erôforrások közé tartozik. Ezért egyre több helyen gondolkodnak el azon, hogy a 900/1800/1900 megahertzes GSM/DCS és egyéb rendszerek elterjedésével a megüresedô 450-es frekvenciasávot hogyan lehetne újra hasznosítani. Az újrahasznosítási törekvéseket e frekvenciasáv kedvezôbb terjedési viszonyai, olcsóbb hálózatépítési költségei is ösztönzik.

Mint azt a Westel Kft. tavalyi évet értékelô és ideit elindító sajtótájékoztatóján megtudtuk, három jelentkezô is van a 450 megahertzes rendszeren kifejlesztett új technológiák kipróbálására. A három rendszerbôl az elsô a Qualcomm által kifejlesztett CDMA450 technológia. Ez sok szempontból a mai GSM rendszereknél is fejlettebb és hatékonyabb rendszer, ugyanakkor a 2003-2005 körül várható harmadik generációs mobiltelefon rendszerek egyik pillére is. A második lehetséges fejlesztési irány a mai GSM technológia adaptálása 450 megahertzre, ezt a megoldást a Nokia és az Ericsson is kifejlesztette.

Végül a harmadik lehetôség a 450 megahertzes sávra a digitális NMT rendszer, amely egy független svéd cég, a Radio-Design fejlesztésének az eredménye. Mind a három rendszernek megvan a maga elônye, a Radio-Design féle lenne a legolcsóbb megoldás, míg a GSM rendszer 450 megahertzre ültetése lenne a legdrágább &endash; bár a 900/1800-as rendszereknél még mindig lényegesen olcsóbb.

Szini István vezérigazgató elmondta azt is, mind a három technológia kipróbálására szeretnék megkérni a Westel Kft-t együttmûködô partnernek. A végsô döntés azonban nemcsak a tesztek tapasztalataitól függ majd, hanem attól is, hogy az Európai Unió illetékes szabványosítási testületei melyik megoldás mellett teszik le a voksukat. Az EU döntése vélhetôleg még az idén megszületik, ezt követôen indulhat el a tulajdonosok kedvezô döntése esetén a Westel Kft.-nél a hálózat fejlesztése a kiválasztott új technológiával. A becslések szerint ez 50 és 100 milliárd forint közötti beruházást jelenthet, attól függôen, hogy melyik technológia lesz szabványként kiválasztva. A cég becslései szerint Magyarországon 2003-ra 2,5 és 3 millió között mozoghat a mobiltelefon elôfizetôk száma. Amennyiben a Westel Kft. is lehetôséget kap hálózata technológiai felújítására, elérhetônek tartják erre az idôpontra a 300 ezres elôfizetôi tábort.

Mi elôfizetôk csak nyernénk az igenlô döntéssel, hiszen figyelembe véve a hamarosan kiírandó tendert, így négy igen komoly cég versenyezne kegyeinkért a piacon, ami az árak csökkenésével és a szolgáltatási minôség további emelkedésével járna együtt.

(bj)

honlap, tartalom


Váltás a Nokia mobil üzletágában hazánkban

Gyorsuló növekedés?

Pekka Ojanpää személyében új ügyvezetô igazgatója van a Nokia magyarországi mobil üzletágának. A finn anyanyelvén kívül angolul, németül és svédül is beszélô 33 éves Ojanpää (ejtsd: ojanpá) 1993-ban végzett a helsinki közgazdasági egyetem marketing szakán, s ügyfélmenedzserként kezdte meg a gyakorlati munkát a Nokiánál. Hamarosan az európai és afrikai piac megrendeléseinek kezeléséért lett felelôs, majd a logisztikai részlegnél töltött be vezetô funkciót. A nôtlen, sportszeretô fiatalember 1998 végén érkezett Magyarországra, s mint elmondta, hosszú távú szerzôdést kötött az itt tartózkodásra, szándékai szerint tehát sokáig marad Magyarországon.

Négy hónapos itt tartózkodása alatt úgy tapasztalta, hogy a magyarokkal könnyû a kapcsolattartás, a kommunikáció és ez nem kis részben annak köszönhetô, hogy a finnek és a magyarok hasonló mentalitásúak. A legnagyobb felhasználókkal, a Westel 900-zal, a Pannon GSM-mel és a Westel 450-nel ez alatt a rövid idô alatt is kiváló kapcsolatot tudott kiépíteni. A közös nyelvi gyökerek ellenére is igen nehéznek találta azonban a magyar nyelvet, melyet nem lesz könnyû megtanulni.

Ami a magyarországi mobil piacot illeti, Ojanpää optimista a jövôt illetôen. A telítettség átlépte a 10 százalékos határt, a növekedés a külföldi példák alapján tehát gyorsulni fog és ezt a folyamatot az új szolgáltatások megjelenése csak erôsíteni fogja. Az adatátvitel, a mobil Internet terjedése, általában az értéknövelô szolgáltatások elôsegítik a további növekedést. Ojanpää véleménye szerint 1999 végére már akár 16-17 százalékos is lehet a mobil sûrûség. Mivel a Nokia a legismertebb márkanév Magyarországon és a piaci részesedése 50 százalék körül mozog, ezek az elôrejelzések jó üzletmenetet biztosítanak a magyar piacon. A fogyasztók kiszolgálásához persze az is fontos, hogy a termékskála elég széles legyen, mindenki megtalálja a hozzá legjobban illô mobil telefont. Ebben a Nokia elôkelô helyen áll, hét országban mûködô 8 mobilgyára hetenként egymillió készüléket juttat piacra a legkülönbözôbb igények és ipari szabványok szerint. A Komáromban felépülô új gyár tovább fogja növelni ezt az impozáns számot. A jövôre vonatkozó elképzelését Pekka Ojanpää egyetlen tömör mondatban fogalmazta meg: „Célom, hogy a Nokia Magyarországon mind a márkanév, mind a piaci részesedés tekintetében meg tudja tartani vezetô helyét a piacon".

B. I.

honlap, tartalom


Technológiai újdonság a Nokiától

A nagy kapacitású GSM rendszer

Nagy teljesítményû, a jelenlegihez képest mintegy tízszeres kapacitású GSM hálózati infrastruktúra bevezetését jelentette be a Nokia január végén egy nagyobb lélegzetû sajtószeminárium keretében. Cikkünkben ennek alapján mutatjuk be, mi késztette a Nokia fejlesztôit az új rendszer kidolgozására, s mit is tud az új &endash; a jelenlegivel teljes egészében kompatibilis &endash; hálózat.

Bevezetô elôadásában Pertti Melamies, a Nokia régióért felelôs alelnöke elmondta, hogy a mobil rendszerek piacán robbanásszerû fejlôdés rajzolódik ki. Jelenleg mintegy 300 millió &endash; különbözô rendszerû &endash; mobil készüléket használnak a világon. Ezek között a GSM rendszer a legelterjedtebb, tavaly nyáron az elôfizetôk száma átlépte a 100 milliót, s az elôrejelzések szerint 2005-re már több, mint 1 milliárd(!) mobil készülék fog mûködni a világon. Ekkorra várható az a történelmi pillanat is, amikor a mobil elôfizetôk száma eléri a vezetékes telefonnal rendelkezôk számát. Hogy ez a pillanat bekövetkezik, az Melamies szerint nem is lehet kétséges, hiszen Finnországban már most több mobil elôfizetô van, mint vezetékes, az elsôdleges készülékké a mindig kéznél levô mobil vált.

Az alelnök a várható fejlôdés motorjaként két okot is megjelölt. Az egyik az új szolgáltatások megjelenése, melyek tovább növelik a lehetséges felhasználási körök számát. Az adatátviteli szolgáltatások egyre fontosabbá válnak, s ebben a témában több sikeresnek ígérkezô fejlesztés folyik a világon. A HSCSD (High Speed Circuit Switched Data &endash; nagysebességû vonalkapcsolt adatátvitel) megoldás rövidesen megjelenik a piacon, tovább növelve az adatátvitel sebességét, a WAP (Wireless Application Protocol &endash; vezeték nélküli alkalmazási protokoll) bevezetése pedig a tartalom megjelenítését könnyíti meg és teszi egységessé a mobil rendszereken. Ez utóbbi fejlesztésben több szolgáltató és gyártó &endash; köztük a Nokia &endash; is együttmûködik, s ez év végén már három WAP kísérleti projekt indul el Európában. Komoly áttörést fog jelenteni a GPRS (General Packet Radio Service &endash; általános csomagkapcsolt rádiószolgálat), egy teljesen új adatátviteli módszer bevezetése is.

A másik ok, hogy új piacok nyílnak meg a mobil rendszerek elôtt, például a tinédzserek piaca. Nekik eltérô igényeik vannak, s pénzügyi lehetôségeik is különböznek a nagy felhasználói rétegektôl, így szívesebben használják az olcsóbb megoldásokat, mint például a GSM távirat. A mobil telefonok terjedése egyébként önerôsítô folyamat, ha egy országban a 10 százalékos lefedettséget eléri a mobil telefonok aránya, onnantól kezdve a fejlôdés erôteljesebbé válik.

(Magyarországon a lefedettség épp most 10 százalékos. A szerk.) Ugyancsak jelentôsen növeli a forgalmat az intelligens hálózati szolgáltatások bevezetése a mobil hálózatokban. A virtuális magánhálózatok kialakításának lehetôsége akár családi, akár baráti kör szintjén is megvalósíthatóvá válik, tovább csökkentve a díjtételeket. A nagy vállalatok, cégek pedig olyan intelligens hálózati szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, mely tovább növeli a belsô kommunikáció hatékonyságát. Melamies szerint az elôrejelzések azt mutatják, hogy 2001-re a GSM hívások mintegy 60 százaléka intelligens hálózati szolgáltatásokat fog igénybe venni.

Mindezek a fejlesztések, elôrejelzések azt vetítik elôre, hogy fokozatosan a GSM telefon lesz az emberek elsôdleges kommunikációs eszköze, s a készülékek száma jelentôsen növekedni fog. Már nyilvánvaló, hogy a piac növekedésének a 100 százalékos telítettség sem szab határt, egy személynek akár több telefonja is lehet. A Nokia ezekre a trendekre készült fel, mikor megkezdte az új, nagy kapacitású GSM rendszer kidolgozását, mely most, az év elejétôl már a szolgáltatók számára rendelkezésre áll.

A nagy kapacitású GSM rendszert Vári László marketing menedzser mutatta be. A megoldás lényege, hogy a makrocellák helyett könnyen, gyorsan telepíthetô mikrocellákkal fedik le a forgalmas városrészeket, irodaházakat, üzletházakat. A kidolgozott megoldás közel tízszeres kapacitással rendelkezik, mint az eddigi megoldások. Ez önmagában még nem lenne újdonság, hiszen eddig sem volt akadálya a mikrocellák alkalmazásának, de kiépítése rendkívül drága volt. A Nokia MetroSite névre keresztelt új hálózati megoldása azonban a kapacitás jelentôs növelése mellett még olcsóbb is, mint az eddigi makrocellás hálózat.

A nagy kapacitású hálózati rendszer mikrocelláit a MetroSite bázisállomások valósítják meg. A rendkívül kicsi, a környezetbe jól beillô, teljes kiépítésében is mindössze 40 kg-os, 1 W teljesítményû bázisállomás akár villanyoszlopra is telepíthetô. A MetroSite bázisállomás egyaránt mûködôképes a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es vagy az Amerikában használatos 1900 MHz-es GSM hálózatban, tehát az összes GSM piacon.

A bázisállomás a szokásos két adó-vevô (TRX) helyett négyet tartalmaz, sôt a közeljövôben három modul egybe is kapcsolható, ezzel egy bázisállomás kapacitása jelentôsen növelhetô. A teljes infrastruktúra elônyös tulajdonságai azonban nem ebbôl, hanem a bázisállomás gerinchálózathoz való csatlakozási módjából adódnak. Ehhez ugyanis a MetroSite bázisállomások az 58 GHz-es sávon vezeték nélküli megoldást használnak. Elmarad tehát a mikrocellák vezetékes kapcsolatának kiépítése, ami jelentôsen növelte volna a költségeket.

Az 58 GHz-es frekvenciasáv alkalmazásának különös jelentôsége van a rendszerben. Ezt az igen nagy frekvenciájú jelet az oxigén erôteljesen csillapítja, a kibocsátott jelek tehát nem terjednek túl nagy távolságra, így a rádiócsatornák néhány száz vagy ezer méterrel messzebb újra felhasználhatók. A megoldás így igen nagy bázisállomás-sûrûséget és ezzel nagy forgalmi kapacitást biztosítanak a rendszernek.

A MetroSite segítségével akár négyzetkilométerenkénti 1000 Erlangos forgalom is kezelhetô. Az 58 GHz-es sáv másik elônye, hogy a frekvencia egyszerûen kiosztható, nincs szükség bonyolult interferencia-számítások elvégzésére a telepítés elôtt. A MetroSite bázisállomás tehát a felszerelés után rögtön üzembe léphet, nagy mértékben meggyorsítva a hálózat telepítését. Természetesen a rendszerrel ideiglenes hálózat is könnyen, gyorsan építhetô, például egy átmeneti helyszínre szervezett sportesemény vagy kulturális rendezvény következtében fellépô néhány napos igény kielégítésére.

A bázisállomások forgalmát a MetroHub Transmission Node fogadja, mely több MetroSite fogadása mellett mikrohullámú kapcsolat és 2 Mbit/s-os vezetékes kapcsolatok fogadására is alkalmas.

A megnövelt kapacitású infrastruktúra persze csak akkor tudja a teljes forgalmat lebonyolítani, ha ehhez a hálózat kapcsolástechnikai pontjai, a mobil telefonközpontok is fel vannak készülve. Vári László a következô részben az új, Nokia DX200i család elemeit mutatta be. A Nokia DX 200i központcsalád feldolgozási teljesítménye több, mint kétszerese a korábbi termékeknek, miközben mérete a felére csökkent.

A család legkisebb tagja a DX 200 Compact MSCi az alacsony elôfizetôi sûrûségû helyek ellátására alkalmas, a kapcsolóközpont maximális kapacitása 50 ezer elôfizetô. A mindössze 1,3 négyzetméter alapterületet igénylô kapcsolóközpont 50 ezer BHCA (Busy Hour Call Attempt &endash; forgalmas órai híváskísérlet, a vezérlô rendszer áteresztôképességére jellemzô mérôszám) forgalom lebonyolítására képes.

A nagyobbik kapcsolóberendezés, a DX 200 MSCi egészen 400 ezer elôfizetôi kapacitásig bôvíthetô és 43 négyzetméteren telepíthetô. Maximális forgalmi kapacitása 400 ezer BHCA, ami jelentôs forgalmi terhelés esetén is hatékonyan biztosítja a forgalom lebonyolítását. A kapcsolóberendezés már úgy van kialakítva, hogy az intelligens hálózati szolgáltatások igénybevétele esetén is képes erre a nagy forgalmi áteresztôképességre. Ugyancsak a család tagja a DX 200 HLRi nagy kapacitású helymeghatározó regiszter (home location register &endash; HLR), mely 120 ezer elôfizetôtôl egészen 1,2 millió elôfizetôig tudja kezelni az adatokat. A DX 200 HLRi egyben hitelesítô központként és készülék azonosító regiszterként is mûködik, ellátva ezzel a GSM hálózat biztonsági követelményeit is. A berendezés 4 millió gyanús és 4 millió letiltott GSM készülék IMEI számának tárolására képes, ezek jelentkezése esetén megtéve a megfelelô technikai lépéseket.

A család utolsó tagja a DX 200 Transit MSCi tranzitközpont, mely a hálózat topológiájának jelentôs egyszerûsítését teszi lehetôvé kiterjedt, összetett hálózatok kialakítása esetén. A család összes tagja kompatibilis a jelenlegi Nokia rendszerekkel, így a hálózat egyes elemei lépésenként korszerûsíthetôk. Mint Vári László kérdésünkre elmondta, az új kapcsolóberendezéseknél is megtartották az eddigi, jól bevált elosztott vezérlést, a sebességnövekedést azzal érték el, hogy a DX 200i családban már Pentium processzorokat alkalmaznak és a belsô busz kapacitását 4 Mbit/s-ról 16 Mbit/s-ra növelték.

A teljes nagy kapacitású rendszer felügyeletérôl a Nokia NMS/2000 névre hallgató hálózatmenedzsment-rendszere gondoskodik, mely a felügyeleten kívül a hálózat fejlesztésének az egyes lépéseit is tervezhetôvé teszi.

***

HSCSD demó Helsinkiben

Az új fejlesztések között szerepelt az adatátvitel sebességének növelését célzó HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - nagy sebességû vonalkapcsolt adatátvitel) módszer kidolgozása, mely a jövô egyik átütô rendszere lehet a GSM adatátvitelben. A HSCSD lényege, hogy a jelenlegi maximum 9,6 kbit/s-os adatátvitel helyett négy idôrés összefogásával 57,6 kbit/s-os sebességû átvitelt lehessen elérni. Ez a sebesség mintegy hatszoros sebességnövekedést jelentene, s nagyságrendjében már megközelítené az ISDN alaphozzáférés sebességét. A Nokia a fejlesztések elsô fázisán túl van, s tavaly szeptemberben a Helsinkiben kiépített teszthálózaton már élô bemutatót is tartott. A demonstrációt a frankfurti vezeték nélküli adatátviteli konferencián is sikerrel megtartották, jó esély van tehát arra, hogy rövidesen a GSM rádiótelefon segítségével is megvalósítható lesz a nagy sebességû Internet vagy intranet hozzáférés a nyílt terepen szükséges adatbázisokhoz, vállalati belsô anyagokhoz. Az idei genfi Telecom '99-en a HSCSD bemutatókból talán több standon is szolgálnak ízelítôvel a gyártó cégek.

***

Mit jelent az 1000 Erlang/km2?

Az Erlang (Erl) a telefónia forgalmi mértékegysége. Egy telefonvonal forgalmi terhelése 0,1 Erlang, ha egy óra alatt 6 percig &endash; tehát 10 százalékban &endash; foglalt. Általában nem egy vonal, hanem vonalnyalábok forgalmát fejezzük ki ezzel a mérôszámmal. Ha például a száz csatornából álló átviteli rendszer forgalma 60 Erl, ez azt jelenti, hogy a száz vonalból átlagosan 60 vonal foglalt.

A mobil rendszerek esetében az egyik fontos forgalmi mérôszám, hogy egy nagyobb területen hányan telefonálhatnak egyszerre, mekkora a forgalomlebonyolító képessége a hálózatnak. A terület alapegysége általában a négyzetkilométer. Az 1000 Erl/km2 tehát azt jelenti, hogy az 1km x 1km-es területrôl ezer mobil elôfizetô bonyolíthat egyszerre beszélgetést, ekkora forgalmat tud a hálózat lebonyolítani.

dr. Bartolits István

honlap, tartalom