Mobil kommunikáció

 

 

Nemcsak a magánelôfizetôknek elônyös...

Üzlet az SMS-ek tömegében

Egyes szolgáltatások minden elôzmény nélkül is óriási karriert futhatnak be. Ez a megállapítás az SMS üzenetek küldésére is igaz lehet, hiszen a rövid szöveges üzenetek küldésének lehetôsége lényegében kezdettôl fogva benne volt a GSM szabványában. A GSM szolgáltatások 1994. tavaszi hazai elindulása után azonban jó darabig csak egy feleslegesnek tûnô, kihasználatlan szolgáltatási lehetôségnek tûnt. Néhány év elteltével aztán hirtelen a mobiltelefon elôfizetôk és a szolgáltatók is "felfedezték" az SMS-ben rejlô számtalan lehetôséget - és a rövid szöveges üzenet szolgáltatás elindult hódító útjára.
Ma már bizonyos elôfizetôi rétegek körében a szolgáltatók nagyobb forgalmat érnek el SMS-eken keresztül, mint beszédátvitelbôl. A jól eltalált SMS szolgáltatások pedig az üzleti szférában is hasznosíthatóak, igaz, ekkor a szolgáltatóknak képesnek kell lenniük rendszeresen jelentkezô nagymennyiségû SMS üzenet tömeges továbbítására.


A Westel már régóta igyekszik a tömeges üzenetküldésben rejlô lehetôségeket kihasználni, ennek legegyszerûbb példája, amikor a bank adatbázisához kötôdôen a központi szerver egy program segítségével az erre igényt tartó ügyfeleket minden reggel SMS-ben értesíti a nyitó bankszámla-egyenlegükrôl. Ekkor a Westel SMS-központja (a bank szerverével együttmûködve) rövid idôn belül többezer üzenetet küld szét.
Hasonló elven mûködik, bár nem feltétlen kell egyszerre nagy tömegû SMS-t küldeni akkor, amikor például a bankkártya használatáról küld azonnali értesítést az ügyfélnek a bank SMS-ben az elôre megadott mobiltelefon számra. Ezek a szolgáltatások már több éve mûködnek, hasonlóan például ahhoz, amikor az oktatási intézmények küldenek SMS-ben értesítést (leendô) diákjaiknak akár a vizsgaeredményekrôl, akár a felvételi pontszámokról, az elért ponteredményekrôl.
A lehetôségek persze ennél szélesebbek, hiszen egy oktatási intézmény (vagy egy közszolgáltató intézmény) más célra is használhatja az SMS-t. Például az iskolai könyvtár küldhet üzenetet a kölcsönzési idôszak lejártáról, vagy éppen a diák kérhet(ne) hosszabbítást a kölcsönzési idôre, ha az adott könyvre még szüksége van. A talán nem is távoli jövôbe mutató megoldás, ha adott esetben SMS-en keresztül lehet idôpontot kérni a háziorvostól, vagy éppen az okmányirodában valamely ügy elintézéséhez.
Ezen lehetôségek kihasználása kézenfekvô ötlet a mobilszolgáltatók részérôl. A felmérések szerint például az iskolákban az internethez való hozzáférés 50, az SMS-ek küldésének és fogadásának lehetôsége viszont 90 százalék feletti a diákok körében. Hasonlóképpen, míg az ország lakosságának tizede fér otthon hozzá az internethez, addig szinte már nincsen olyan család, ahol ne lenne akár több mobiltelefon készülék is, és a 75 százalékos mobiltelefon-használat elterjedtségi mutató ugyanekkora SMS penetrációt is jelent.
Az elmúlt idôszakban kezdtek komolyabban foglalkozni kifejezetten kereskedelmi vállalatok is az SMS üzenetekben rejlô lehetôségek kihasználásával. Ennek korai jelei az italautomatákban jelentek meg, amikor is SMS üzenetek segítségével lehetett vásárolni az automatákban rejlô innivalóból. Ehhez kötôdik az, amikor az italautomata a készletek kifogyása esetén SMS-ben önmûködôen értesíti is a központot arról, hogy fel kell ôt tölteni.
Másfajta információt továbbíthat a tömeges SMS rendszer akkor, amikor egy kereskedelmi vállalat központja értesíti ezen keresztül sales képviselôit, ügynökeit például az aktuális akciókról, vagy éppen az árváltozásokról. Ennél többet tudó megoldás lehet az, amikor egy kiskereskedôi hálózat valamely egysége SMS-en keresztül megrendelést is tud leadni a központ felé. A lehetôségek szinte végtelenek, hiszen az SMS-en keresztül egyszerûen megoldható a vállalati LAN hálózatokhoz való biztonságos hozzáférés és a kétirányú kommunikáció.
Egyre több nagy bevásárló központ is kezdi kiépíteni törzsvásárlói körét. Bizalomkártyákat osztogatnak vásárlóiknak, és adott esetben ­ ha az ügyfél hajlandó mobilszámát megadni, és kereskedelmi ajánlatok fogadásához is hozzájárulását adja ­ az érdeklôdési körének megfelelô termékek akciós áráról értesítéseket kaphat SMS-ben.
Az egyik legfrissebb nagyvállalati tömeges SMS ügyfél a Westelnél a Dreher. Ott egyrészt megoldották az SMS-en keresztül a vállalati LAN hálózathoz való biztonságos hozzáférést, és a kereskedelmi képviselôket tömeges SMS-ek útján értesítik például az akciókról, az árváltozásokról. A viszszirányú kommunikáció is megoldott, így lehetôség lesz ezen keresztül rendelést is feladni.
Az SMS kommunikáció még nagyon nagy lehetôségeket kínál egyrészt a mobilszolgáltatóknak a forgalom növekedésére, másrészt az ügyfelek számára értékes szolgáltatások igénybevételéhez.

(-i -s)