Információtechnológia

IT piac: még tart a recesszió

Újabb Synergon akvizíció

Bár árbevétele az év elsô 9 hónapjában 12 százalékkal csökkent az elôzô év azonos idôszakához képest, a Synergon továbbra is stabil pénzügyi helyzetet mondhat magáénak. A cégcsoport átlagos fedezeti szintje a visszaesés ellenére sem csökkent, a bevételek struktúráján belül pedig a szolgáltatásokból származó bevételek 5 százalékkal 33 százalékra növekedtek.
A bevételi elmaradás oka kettôs: egyrészt a továbbra is stagnáló vagy szûkülô bevételi piacok (elsôsorban a távközlés és a kormányzati szektorban), másrészt az egyes leányvállalatoknál folyó átszervezések okozzák. A Synergon csoporttal kapcsolatos legfontosabb hír az idei év 3. negyedévében, hogy a Versenyhivatal jóváhagyta az Atos Origin International B.V. és a Synergon Informatika Rt. közötti megállapodást.
Ennek értelmében egyrészt az Atos Origin hazai leányvállalata a Synergon tulajdonába került, másrészt a régióban a Synergon az Atos Origin stratégiai partnereként képviseli is a holland vállalat megoldásait. Az akvizíció révén a Synergon tovább növeli piaci részesedését és szakmai tudását az informatikai szolgáltatások terén, és a nemzetközi piacokon is bôvülnek lehetôségei.
A Synergon által érdekelt regionális piacokon is a hazaihoz hasonló folyamatok mutatkoztak. Csehországban az Infinity egyik legjelentôsebb ügyfele, a Skoda visszafogta kiadásait és a cseh kormány is megszorításokat eszközölt. A piaci lehetôségek szûkülése következtében az Infinity vezetése átszervezéseket és a kapacitás piaci igények szintjére szabását kezdte el. A horvátországi Spanra ­ az IT kereslet régiós effektusán túl ­ a választási év bizonytalansága is negatívan hatott. A piacon felszabaduló erôforrásokat azonban a horvát leányvállalat erôteljes üzletfejlesztési tevékenységbe forgatta át.
A Fibex Kft. esetében pozitívumként említhetô, hogy a tavalyi évhez képest ugyan látványosnak tûnik visszaesése, azonban a kedvezôtlen piaci helyzethez képest konszolidált szervezeti felépítése, költségstruktúrája meghozta eredményeit és a társaság az idei év elsô 9 hónapjában nyereségesen mûködött.