Mobil kommunikáció

 

Mûszaki megoldás a hívószám átvitelhez

 

2004 egyik legfontosabb újdonsága lesz a hazai távközlésben a hívószámok hordozhatóságának bevezetése, úgy a vezetékes, mint a mobiltávközlési szolgáltatók körében. A hívószámok hordozhatóságának biztosítása komoly mûszaki feladat is egyúttal, és az EU számos országában már mûködik a mobiltelefon piacon is. Ott annyiban bonyolultabb a megoldás, hogy az elôfizetôk nemcsak számukat, hanem mobiltelefon elôhívó számukat is hordozhatják.
Erre a feladatra dolgozott ki (az EU-ban már kipróbált) mûszaki megoldást az osztrák Kapsch CarrierCom AG. Optimális esetben egy másik szolgáltatóval történô szerzôdéskötésnek csak annyiból szabad állnia, hogy az elôfizetô kéri ezt és hívószámának átvitelét egy másik céghez akár régi, akár új szolgáltatója valamely üzletében. Minden más teendôt (a korábbi, vagy új szolgáltató értesítését, az elôfizetôi adatok hibátlan közlését, az új SIM kártya kiküldését) a mobilszolgáltatónak kell elvégeznie.
A Kapsch által kidolgozott megoldás révén az átvitt hívószám akár egy központi adatbázisban (Master Routing Database), akár a mobilszolgáltatók által nyilvánosan közölt összes adatot tartalmazó adatbázisban is tárolható. Az adatbázisban az elôfizetô adatai között megtalálható az a mobilszolgáltató is, amellyel éppen szerzôdéses viszonyban van, így az összes szolgáltató nyomon tudja ezt követni.
A cég közleménye szerint a hívószám-átvihetôségre vonatkozó mûszaki megoldásuk gyors, megbízható és egyszerûen bevezethetô.