Vezetékes távközlés

Európai felmérés az üzleti stratégiákról

Konvergencia hívôk

Csak elsô hallásra meglepô, hogy a Cisco megbízásából készített felmérést az európai távközlési szolgáltatók üzleti stratégiájáról a Yankee Group piackutató cég. A tanulmány fontosabb megállapításainak ismeretében már érthetô a tanulmány finanszírozása...
A felmérés során 16 európai ország - köztünk hazánk - 25, korábban monopolhelyzetben levô, illetve új alternatív szolgáltatójának üzleti stratégiáját vizsgálták. Ezek szerint a válaszadó szolgáltatók számára árbevételük növelése (55 %) és költségeik csökkentése (32 %) a legfontosabb szempont. Kétharmaduk (67%) szerint a hagyományos hangátvitel részesedése 2006-ra árbevételük 50%-a alá esik, és a jövôbeni növekedés kulcsának az új szolgáltatások kifejlesztését tekintik (45%). A megkérdezettek szerint a szolgáltatások fejlesztésének alapjául elsôsorban a szélessávú (DSL) technológia szolgálhat (24%). A válaszadók már jelenleg is biztosítanak IP-telefóniás szolgáltatást, vagy a következô három év során tervezik annak bevezetését (83%); amely rávilágít arra, hogy felismerték a végfelhasználók növekvô igényét a konvergens szolgáltatások iránt.
Infrastruktúrát tekintve a válaszadók 21%-a szerint a hagyományos hangszolgáltatások alapjául szolgáló technológia már élettartamának végéhez közeledik, és 60%-uk már alkalmaz valamilyen csomagkapcsolt infrastruktúrát. A megkérdezett korábbi monopolszolgáltatók 42%-a tervez nagyszabású átállást a következô 24 hónapon belül. A csomagkapcsolt infrastruktúrára való átállás elsôdleges mozgatói az alacsonyabb üzemeltetési költségek (39%) és az új szolgáltatások bevezetésének lehetôsége (33%). A felmérés szerint a szolgáltatók ma az új, konvergens szolgáltatásokkal elsôsorban az üzleti piac felsô szegmensét célozzák meg. A Yankee Group azt javasolja, hogy ezt a stratégiát terjesszék ki a tekintélyes méretû kis- és középvállalati üzleti szegmensre is, rámutatva ezzel arra, hogy ezeknél a vállalatoknál kevesebb belsô szakember áll rendelkezésre a szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy a konvergens hang- és adatátviteli hálózatok felügyeletéhez.
A felmérés arra is rámutat, hogy a távközlési piacon komoly erôeltolódás tapasztalható, és egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az ügyfelek igényei. "A távközlési cégeknél jelenleg folyó változásokat nem a belsô, hanem a külsô tényezôk mozgatják. Vagyis a szolgáltatókra egyre inkább jellemzô, hogy az ügyfelek igényeibôl indulnak ki, és megalapozott üzleti tervek alapján indítják be új szolgáltatásaikat. Ez komoly változás egy olyan ágazatban, amely korábban jellemzôen elôbb kifejlesztette a szolgáltatásokat, majd várta, hogy a piac azok után menjen" - mutatott rá Chris Lewis, a Yankee Group EMEA alelnöke. A Cisco számára kedvezô a jelentés tartalma, hiszen a cég a csomagkapcsolt adatátviteli eszközök és megoldások egyik vezetô szállítója a világon. A jelentés teljes szövege megtalálható a http: //newsroom.cisco.com/dlls/prod_101503.html címen.