EU-Times

 

 

Az alternatív szolgáltatóknak vannak fenntartásaik...

EU-konform törvényre várva

Mire lapunk elhagyja a nyomdát, vélhetôen a Parlament túl lesz az új Elektronikus Hírközlési törvény végszavazásán. A parlamenti szavazás elôtti napokban felerôsödött a tervezetben foglaltakkal kapcsolatos vita. Így volt ez a 2001-ben elfogadott törvény kapcsán is, az azonban sajnálatos, hogy az idô az akkori aggodalmak szinte mindegyikét igazolta. (És egyúttal súlyos kritika is az akkori kormánypártok tevékenységérôl.)
A szereposztás most is hasonlónak tûnik, a piaci verseny erôsítésében (valódi elindításában!) érdekelt szereplôk bírálják a tervezet egyes pontjait, az elôterjesztô minisztérium pedig megalapozatlannak nevezi ezen aggodalmakat. Reméljük, a történelem ebbôl a szempontból nem fogja ismételni önmagát. Ha abból indulunk ki, hogy egy korábban monopoljellegû piacon kell versenyhelyzetet teremteni, megadni új szereplôk számára a piacra lépés lehetôségét, akkor világos, hogy a szabályozás nem lehet versenysemleges: kifejezetten a korábbi monopolkoncessziósokat kell egyértelmûen szabályozni, hogy a piacralépést sem adminisztratív, sem gazdasági eszközökkel ne akadályozhassák, a piacon levôket pedig árprés alkalmazásával, keresztfinanszírozási trükkökkel és egyéb adminisztratív megoldásokkal ne tehessék tönkre.
Ez ráadásul EU csatlakozásunk fényében kötelezettség is! Ezt nem lehet megtenni a Matáv érdekeinek sérelme nélkül. Ha pedig nem igazodunk az EU távközlési versenyszabályozásához, akkor számos, az infokommunikációs területen megnyíló EU alap megpályázási lehetôségébôl zárjuk ki az országot. Idézzünk fel néhány gondolatot az alternatívok fenntartásaiból:
- Elég ereje és hatásköre lesz-e a független hírközlési hatóságnak a monopolista praktikák ellen fellépnie?
- Még mindig nincsenek világos garanciák, elôre látható módszerek és idôtávlatok arra, hogy az összekapcsolási árak az EU átlag szintjére csökkenjenek.
- Nincs verseny számhordozhatóság nélkül, de ennek költségei, árazása még mindig ismeretlen.
E problémák valós értéke hamarosan kiderül. Van azonban egy sokkal fontosabb probléma is. Ha a médiatörvény kábeltévé piaci szabályozása nem változik, akkor marad igazán súlyos a helyzet. Az egyhatodos szabályt eltörölni kell, nem egyharmadosra módosítani. (Utóbbival csak adnánk egy pofont a sz..nak!) Enélkül ugyanis nem fog megépülni a Matávéval konkuráló, az elôfizetôkig eljutó országos hozzáférési hálózat. Ami bármiféle szabályozásnál hatékonyabb eszköz a verseny erôsítésére, a korábbi monopóliumok árainak letörésére. Aki ezt nem akarja engedni, az a versenyt nem akarja és az az ország gazdasági érdekei ellen cselekszik, bizonyíthatóan gazdasági kárt is okozva az országnak, tisztelt narancssárga Képviselô Urak és Hölgyek!

B. J.