Mobil kommunikáció

 

 

A Pannon készen áll, a piac még nem...

EDGE és 3G - pénzügyi kérdésekkel

Nem csak országhatárokon belül egyre élesebb a mobiltelefon társaságok közötti verseny ­ köszönhetôen annak, hogy a multinacionális távközlési vállalatok számos országban építettek ki érdekeltségeket. Ezek a vállalatok több országra átívelô szolgáltatásokat képesek nyújtani, és az azonos tulajdonosi körhöz tartozó, de különbözô országokban mûködô leányvállalatok egyéb elônyöket is tudnak kínálni az anyahálózaton kívül barangoló ügyfeleknek. Így a csak néhány vagy egy-egy országban érdekelt kisebb szolgáltatók vagy elfogadják ezt a versenyhátrányt, vagy szövetséget próbálnak kialakítani. Nos, ez utóbbi mellett döntött kilenc európai mobilszolgáltató.
Az október elején közzétett megállapodásuk szerint mobil szövetséget alakítottak annak érdekében, hogy egész Európa területén összehangolt hang- és adatátviteli megoldásokat nyújtsanak üzleti és lakossági ügyfeleik számára. A szövetség tagjai az Amena (Spanyolország), az O2 (Németország, Egyesült Királyság és Írország), a One (Ausztria), a Pannon GSM (Magyarország), a sunrise (Svájc), a Telenor Mobil (Norvégia) és a Wind (Olaszország). A Pannon GSM számára nemcsak a Telenor Mobil miatt volt kézenfekvô a csatlakozás, hanem amiatt is, hogy két hazai versenytársa erôs nemzetközi háttérrel rendelkezik az említett szempontokból.
Az újonnan megalakult szövetség szolgáltatásai kezdetben tagjai európai területén érhetôk el több mint 40 millió elôfizetô számára. A tagok hálózatai közötti összehangolt GPRS és MMS kapcsolat, valamint a hazai szolgáltatásokhoz történô egyszerû hozzáférés ­ mint a már jól ismert rövid számok használata a hangposta és az ügyfélszolgálat felhívására ­ azonnal elérhetô lesz az elôfizetôk számára. Ezen felül a szövetség tagjai bevezetik azt a szolgáltatást, amellyel a pre-paid ügyfelek gyorsan és egyszerûen tölthetik fel egyenlegüket bármely tagországban. A Pannon GSM számára a szövetség olyan roaming-lehetôséget fog kínálni, amely megváltoztatja majd az ügyfelek külföldi mobiltelefon-használatának módját.

3G tesztüzem
Október közepén sikeresen mutatta be a Pannon GSM az elsô magyarországi harmadik generációs mobil adatátviteli rendszer kísérleti üzemét. A Nokia segítségével megvalósított bemutató során olyan mobil adatátviteli megoldásokat mutattak be, amelynek során akár 380 kbit másodpercenkénti sebességgel lehetett adatokat továbbítani a mobiltelefon hálózaton a Pannon GSM budaörsi telephelye és a budapesti Kempinski Hotel között. A bemutató során kiváló minôségben lehetett mozgóképeket, klipeket, filmrészleteket letölteni, HiFi minôségû zenei fájlokat továbbítani és meghallgatni. A korábbi megoldásokhoz képest minimum ötször gyorsabban lehetett nagyobb méretû dokumentumokat letölteni. A bemutatóval a Pannon GSM és a Nokia szakemberei bizonyították, hogy a 3G rendszer révén a mobiltelefon hálózatok akár egy 384 kbit-es sávszélességû vezetékes DSL kapcsolattal is versenyképes sebességet képesek elérni. A tesztüzemmel a Pannon GSM és rendszerszállítója megmutatta, hogy mûszakilag felkészülten várják a 3G piacnyitást.
Sajnos a mûszaki felkészültség önmagában kevés: üzletileg az Európában mûködô 3G szolgáltatók még nem sikeresek, jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy mikorra ér el a piac olyan fejlettséget üzletileg és fizetôképes felhasználói igények tömege szempontjából, amikor pénzügyileg is van értelme belevágni egy 3G hálózat kiépítésébe. Ezek a tények óvatosságra intik a Pannon GSM-et is, csakúgy, mint számos európai szolgáltatót. Az üzleti feltételek tisztázása, mértéktartó állami szabályozás esetén a Pannon GSM ­ csakúgy, mint az EDGE-technológia esetében ­ készen áll a UMTS alkalmazásba állítására.
(Az a tény, miszerint számos hazánkénál jóval gazdagabb országban ingyen sem tudják eladni 3G koncessziójukat a nyertes üzleti csoportok, azt mutatják, hogy a hazai szaktárca irreális álmokat szövöget, szakmailag megalapozatlan várakozásokat gerjeszt, amikor több(tíz)milliárdos licencbevételeket remél a 3G koncesszióktól, ráadásul eladhatónak vél belôle négyet is... ­ a szerkesztô megjegyzése.)

Elindult az EDGE
A tavasszal megkezdett kísérletek után a Pannon GSM október 20-án, Európában elsôként elindította az EDGE szolgáltatást együttmûködô partnerei számára. A megoldás a jelenlegi EDGE-képes mobiltelefonokkal ISDN sebességû adatletöltést tesz lehetôvé. A hamarosan megjelenô új készülékekkel további sebességnövekedés várható.
Az EDGE a város több helyszínén érhetô el, köztük az Infopark és a Westend területén. A rendszer képességeit a szolgáltató öt nagyvállalati ügyfele, illetve a két mûszaki felsôoktatási intézmény oktatói és hallgatói próbálják ki mindennapi munkájuk során, a Pannontól és a Nokiától kapott telefonokkal. A Pannon GSM az eredményektôl függôen dönt a technológia kereskedelmi bevezetésének idôpontjáról. Az EDGE technológia elônye, hogy harmadik generációs mobilszolgáltatások nyújthatók segítségével, és tágabbra nyílik az út az olyan, nagy sávszélességet igénylô alkalmazások elôtt, mint a mobiltelefonon nézhetô televíziómûsorok, filmek, interaktív játékok és a munkahelyi hálózat távoli elérése. Az EDGE ugyanakkor egy UMTS beruházás töredékéért, licencdíj, és nagyobb mûszaki akadályok nélkül a létezô GSM hálózatra telepíthetô.

BME ösztöndíjak
Október közepén írták alá a Pannon GSM és a BME vezetôi azt a szerzôdést, amely 14 millió forint értékben újabb tanévre biztosít professzori ösztöndíjat az intézmény 14 fiatal, tehetséges oktatójának. A Pannon GSM évek óta támogatja ösztöndíjakkal a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) munkáját; a támogatás fô célja a tehetséges oktatók megtartása, az agyelszívásként ismert folyamat ellensúlyozása. A telekommunikáció rendkívül vonzó, jól fizetô iparág, ugyanakkor ha a piac elvonja a jól képzett szakembereket az oktatás területérôl, megtorpanhat a képzés, a szellemi utánpótlás nevelése. Ezt ellensúlyozandó született az ösztöndíj szerzôdés.

(bj)