Vezetékes távközlés

Mire jó a calling card?

Beszéljen olcsóbban!

Új szolgáltatási piac épül fel a hazai távközlési piacon, igazodva a nemzetközi távközlési trendekhez is. Az új technológiák megjelenése, többek között az IP alapú telefonálás technológiája (Voice over IP) tette lehetôvé az úgynevezett calling cardok megjelenését és egyre gyorsuló terjedését.
A calling cardra épülô szolgáltatások általában a következôképpen mûködnek. A calling card kártya kibocsátója megállapodik az adott ország domináns vezetékes szolgáltatóival, és összeköti saját, IP alapú, többnyire menedzselt bérelt vonalakkal rendelkezô, számítógépek vezérelte hálózatával. A szolgáltatás nyújtásához úgynevezett behívó számot alakít ki, amelyet az adott országban többnyire ingyenesen vagy nagyon kedvezô tarifával lehet felhívni. A calling card kibocsátója megállapodik nemzetközi telefonvállalatokkal is az IP alapú hívások továbbításáról és végzôdtetésérôl.
A calling card-ot megvásárló ügyfél teendôje a következô. A kártyán fedôréteg alatt talál egy kódszámot. Ennek lekaparása után akár az otthoni, akár egy szállodai, vagy éppen egy utcai telefonról felhívja a behívószámot. (Az itthon legelterjedtebb NeoPhone kártya esetén ez például a 1240-es szám.) Ezután megadja kártyája kódját, majd beüti a hívni kívánt telefonszámot, és lebonyolítja a beszélgetést. A szolgáltató pedig az aktuális beszélgetés tarifájának megfelelô díjat levonja az elôre fizetett kártya egyenlegébôl.
A calling card elôször a drága nemzetközi hívásokkal kezdett versenyezni, hiszen az IP technológia révén a korábban a piacot uraló telefontársaságok tarifáinak akár feléért vagy egyötödéért lehetett így jó minôségben külföldre telefonálni, akár a tengeren túlra is. A calling cardok arra is alkalmasak, hogy külföldrôl telefonáljunk haza az ottani szolgáltatók nemzetközi hívás díjánál kedvezôbb árakon.
Ez a szolgáltatás alkalmas lehet belföldi távolsági hívások kedvezô percdíjú lebonyolítására is. Nagy elônye még, hogy használata során nem kell havi elôfizetési díjat, kapcsolási díjat és egyéb díjakat fizetni a különbözô vezetékes szolgáltatóknak. Hazánkban a távközlési versenyszabályozás gyengeségei miatt belföldi irányokban nem olyan nagy az elérhetô megtakarítás, mint külföld felé irányuló hívásoknál. Még kisebb ez az elôny a mobiltelefon hívások esetén. Hazánk EU csatlakozásával azonban a távközlési versenyszabályozás is kénytelen lesz igazodni az EU szabályaihoz, így ezen a területen is kedvezô változásokra számíthatunk.
A hazai telefonkártya piac nagyságát - beleértve ebbe a calling cardokat és a Matáv telefonkártyáit is - 2,5 milliárd forintra becsülik 2003-ban (ez nagyjából 10 millió euró). A piacon mára közel egy tucatnyi versenyzô jelent meg. Közöttük jónevû szolgáltatók termékei és kisebb, kevésbé ismert cégek szolgáltatásai egyaránt megtalálhatóak. A hazai calling card piac is folyamatosan növekszik, a piac egyik legismertebb, piacvezetô szereplôje az Euroweb a NeoPhone nevû szolgáltatással, amelyet immár internetezésre is használhatnak megvásárlói.

(-i -s)