INTERJÚ

 

 

Beruházási fellendülést is hozhat az EU csatlakozás

Egy sikeres nô a "macsó" világban

Rájár a rúd mostanában a világ nagy távközlési berendezésgyártóira, hiszen sorozatosan veszteséges üzleti (negyed)évekrôl, zuhanó részvényárfolyamokról szólnak a hírek, egy-két kivételtôl eltekintve. A kevés kivétel egyike az osztrák Kapsch AG, amelynek magyarországi leányvállalata sem zárt rossz évet tavaly, és idén sem panaszkodnak. Azonban nemcsak emiatt kerestük meg Nagy Andreát, a hazai leányvállalat vezérigazgatóját. Ô ugyanis jószerivel az egyetlen nôi elsô számú cégvezetô a hazai infokommunikációs iparág nagyobb vállalatai között. Elsôként arról faggattuk, minek köszönhetik, hogy ebben a recessziós helyzetben is elégedettek lehetnek gazdasági eredményeikkel?
- Nem tudok biztos eredményt ígérô receptet mondani. Sok tényezô játszhatott ebben közre, úgy az anyavállalatánál, mint idehaza. Az kétségtelen, hogy a Kapsch nem nôtte túl magát, kezelhetô nagyságú maradt, és ez elôny egy gazdaságilag nehezebb idôszakban. Minden bizonnyal az is közrejátszott a jó eredmények elérésében, hogy az informatika és a távközlés konvergenciájából adódó termék- és szolgáltatásfejlesztésben, innovációban nem fáziskéséssel követtük az eseményeket, hanem a piac igényeinek változásával folyamatosan változtattuk, bôvítettük a vállalat termékválasztékát.
- Ez kulcskérdés lehet, hiszen a vállalati belsô telefonhálózatokat is egyre több helyen IP alapokra helyezik, ami kihívás a telefonalközpont-gyártók számára.
- Folyamatosan, évek óta haladunk a hagyományos hangátviteltôl az IP telefónia felé a vállalati kommunikációs megoldásokban. Én úgy vélem, hogy könnyebb a hangátvitelben már professzionális megoldásokat nyújtó termékek irányából haladni az IP alapú átvitel felé, mint fordítva, azaz az informatikai célokra kitalált LAN-hálózatoktól a hangátvitelre is megfelelô megoldások felé. Vannak olyan felhasználói igények - elég, ha a fônök-titkári rendszerek fogalmat említem - amelyek kielégítése az alközponti oldalról induló cégek számára természetes.
- Hogyan változott a cég termékskálája?
- A kanadai Nortel partnerségbôl adódott a teljes, tiszta Nortel termékskála képviselete, és az alközponti disztribúció. Az anyavállalat bôvülô kapcsolatai lehetôséget adtak az Ericsson vállalati üzleti kommunikációs termékeinek választékba emeléséhez, s a mobil megoldások terjedésével ez kibôvült az Ericsson mobil irodai megoldásainak kínálatával is. De nyitottak vagyunk az informatika világának nagy szállítói felé is, hiszen az anyavállalat már ezüst fokozatú Cisco partner, és ez az együttmûködés idehaza is fejlôdik. Emellett a Kapsch világszínvonalú megoldásokat tud nyújtani a közlekedési-telematikai megoldásokban és számos referenciával rendelkezik Ausztráliától Dél-Amerikáig is.
- Vannak biztató jelek a jövôre nézve?
- Ha a minap bejelentett terveknek megfelelôen valóban sok száz kilométernyi autópálya fog megépülni az országban, akkor mi készen állunk arra, hogy a mûködtetéshez szükséges világszínvonalú telematikai megoldásokat leszállítsuk hozzá. Abban is bízunk, hogy végre jövôre elindulhat a hazai készenléti TETRA rendszer megvalósítása, e téren számos olyan termékünk van, amelynek révén alvállalkozóként beszállítók lehetünk a rendszer kiépítése során, bármelyik cég nyeri is el a hálózatépítési tendert.
Emellett - ha az írországi népszavazás végre zöld utat ad az EU bôvítésének - az uniós csatlakozás várhatóan a hagyományos vállalati kommunikációs piacon is fellendülést hozhat. Az EU cégeivel csak akkor maradhatnak versenyképesek a hazai vállalatok, ha belsô infokommunikációs rendszerüket is az EU versenyképességi követelményeihez igazítják, ez pedig minden bizonnyal jelentôs beruházásokat kényszerít ki úgy a vállalati, mint a közigazgatási-államigazgatási szektorban. Számunkra helyzeti elônyt jelent, hogy az anyavállalat egyrészt saját mûködését tekintve is versenyképes ebbôl a szempontból, másrészt pontosan tudja, milyen megoldásokat kell vevôinek szállítania. A beruházási fellendülés reális remény az ágazat cégei számára, ha már világosan látható, hogy mikor lesz a csatlakozás.
Végül, de nem utolsósorban, nagyon fontos tényezô lehet, hogy jól felkészült, értékes szakembergárdával rendelkezünk, akiket folyamatosan képzünk. Arra is nagy figyelmet fordítunk, hogy a cégnél kicsi legyen a fluktuáció, és vevôink lehetôleg ma és holnap is ugyanazzal a személlyel tarthassák a kapcsolatot, akivel azt tegnap elkezdték.
- Az infokommunikációs iparág elég "macsó" világ. A cégek vezetésében többnyire a férfiak dominálnak. Hogy lehet itt nôként boldogulni?
- Én soha nem éreztem semmiféle hátrányát annak, hogy nô vagyok. Sôt, úgy gondolom, számos alkalommal éppenséggel elônyös volt, hogy ilyen kevés nôi vezetô van ebben az iparágban. Mindenütt kedvesen fogadtak, tárgyalásokon is érezhetôen más a hangulat, mint csak tisztán férfiak jelenlétében.
- Ha szakmai vitára került a sor, nem tapasztalt-e úgymond "hímsovinizmust"?
- Bár az én eredeti végzettségem közgazdász, és néha sajnálom, hogy nincs mérnöki diplomám is, azért ilyen helyzetbe sem kerültem. Egyrészt mindig igyekszem magam körülvenni nagyon felkészült szakemberekkel, másrészt ha a Budavox-nál eltöltött sok-sok évet nem számolom, már akkor is 12 éve dolgozom a szakmában vezetôként. Tehát azért "ragadt rám" valami. A Budavoxra szeretettel emlékszem vissza, nagyon jó iskola volt, sok nagy egyéniséggel dolgozhattam együtt, akiktôl megtanulhattam, hogyan kell dolgozni, az üzletnek úgy utánamenni, hogy az ügyfél ne érezze agresszívnak a viselkedést.
Az a csapat számos közismert egyéniséget adott a távközlési szakmának, sokan dolgoznak ma is közülük telekommunikációs vállalatoknál vezetô beosztásban. Évente egyszer még ma is van egy összejövetelünk, amikor száznál jóval többen gyûlünk össze a hajdani Budavox-osok közül.
- Hogyan tudta összeegyeztetni a szakmai karriert a családjával?
- Számtalan kisebb-nagyobb konfliktust okozott az életben. Alapvetôen az segített, hogy a nagymamákra szinte mindig számíthattam. Gyakran kellett külföldre utazni, és bizony a két gyereknek, míg kicsik voltak, nehéz volt megmagyarázni, hogy esetleg hétvégén sem vagyok velük otthon. A sok utazás azért elônyökkel is járt, és amikor a gyerekek kicsit nagyobbak lettek, megbeszéltem velük: melyek az elônyei és a hátrányai a munkámnak, de ha akarják, keresek másfajtát. Meglepôen felnôtt módon viselkedtek, kértek egy kis gondolkodási idôt, majd közölték, hogy maradjak ennél a munkánál.
- Ha egy családban a feleség karrierje ível magasabbra, az is okozhat problémákat.
- Ez sajnos így van. Ezzel együtt a munkámnak sok más pozitív élményt is köszönhetek: az egész családnak hatalmas elônyt jelentett például a Berlinben eltöltött öt év, elég, ha arra utalok, hogy jószerivel anyanyelvi szinten beszéljük a német nyelvet. Vagy egy másik példa: nem biztos, hogy egyébként láthattam volna - többek között - Indiát, Etiópiát, Irakot, vagy háromszor is a Niagara vízesést.


B. J.