Vezetékes távközlés

 

 

ADSL információk a honlapokon

Szegényes kirakatok

Sokat emlegetik manapság a hagyományos és már kiépített drótozatot felhasználó ADSL-t (Asymmetric Digital Subscriber Line), mint az egyének és a cégek internetezôdésének egyik eszközét. Az elôfizetôket toborzó minden reklámkampány ellenére elôször valószínûleg azok fogják igénybe venni, akik már rákaptak az internethasználatra, tehát már fertôzöttnek tekinthetôk. Igaz ez akkor is, amikor egy cég vezetôje dönt az ADSL-elôfizetés mellett, mert az internetelérés az igazgató titkárnôjénél ugyan egyfajta státusszimbólum lehet, de (a kivételnek szóló maximális tisztelet megtartása mellett) a technikai megvalósításról nem neki kell gondoskodnia. Ez persze a Windows-centrikus oktatás és ismeretterjesztés legtöbbször földközelben átléphetô léceinek ismeretében talán nem is olyan nagy baj.
Nyugodtan feltételezhetô tehát, hogy a potenciális ADSL-elôfizetôk többsége magán az interneten kísérel meg elôször információt gyûjteni az egyes szolgáltatókról. Annál is inkább, mert a honlapok (a papírmentes irodaszervezés jegyében) kinyomtathatóak, egymás mellé tehetôek és összehasonlíthatóak. Ennek következtében alaposabban tanulmányozhatóak, mint a reklámok pillanatnyi benyomásai, vagy az ügyfélszolgálatokat ellátók rábeszélôkészségének utóhatásai, hiszen az ügyfélszolgálattal beszélgetve a magnó rendszerint csak a túloldalon forog.
Lássuk tehát a weblapokat, de elôtte a kísérleti környezetet, mely alapvetôen egy SuSE 7.3-as Linux-rendszerrel telepített számítógép. Ezen a Linux biztosítja azt a tûzfalat (IPtables), ami kitiltja a szabványos HTTP-kapcsolat kereteibe bele nem férô kapcsolati próbálkozásokat. Bár az Internet Explorernek nincs linuxos változata, mi mégis ennek 5.5-ös verzióját használtuk a tesztek során, melyen minden engedélyezésre került (Script, Flash, stb.), aminek a tiltása külcsín- vagy funkcióvesztést okozhatott volna.
Ezt azért láttuk szükségesnek, mert a kiragadott példákon végzett vizsgálódásaink során egyedül az Interware honlapján volt alternatívaként javascript nélküli lapverzióra mutató link (www.interware.hu/nojs/). A Linux és az IE 5.5.-t futtató MS Windows '98 között a VMware WorkStation 3.0 virtuális hálókártyája biztosította az átjárást.
A honlapok nézegetése közben kényelmi és információszerzési funkciókra egyaránt kíváncsiak voltunk. Így például arra is, hogy egy általános esetnek tekinthetô 800x600-as képernyôn a teljesen nyitott böngészôablakban elsôre megtaláljuk-e az ADSL-információkat vagy legalább az azokhoz vezetô kapcsolatot, ahogy arra is, hogy milyen segédeszközök, például kapcsolati szoftverek érhetôek el az adott szolgáltatónál. Tapasztalatainkat táblázatunkban igyekeztünk összefoglalni, és abban jelen formájában figyelmen kívül hagytuk, hogy az értékesítési célcsoport a magánfelhasználókra vagy az üzleti felhasználókra korlátozódik-e.

ADSL szolgáltatással kapcsolatos információk néhány szolgáltatói honlapon

 Cég  Honlap  ADSL említése a nyitólapon Részletes információ a nyitólapon  Az elsô részletes információhoz vezetô kattintásszám Megrendelési tájékoztató a weblapon Letölthetô szerzôdés (tervezet) Lefedettségi, hozzáférési térkép Szofver-
letöltés
 Axelero Rt.  www.axelero.hu gördítve  -  1  +  +(doc)  +(városon belüli is)  +(1)
Enternet Kft.  www.enternet.hu adatfelvételkor bannerként  -  1  -  +(pdf)  +(csak országos hozzáférési pontok)  +(2)
GTS-Datanet Kft.  home.datanet.hu elsô képben  -  1  - (külön letölthetô)  +(doc)  +(Bp-n városon
belüli is)
 -
Interware Kft.   www.interware.hu  elsô képben   -  1  -  -  +  +(2)
PSINet Kft.  www.psinet.hu  elsô képben  -  1(infoszegény)  -  -  -  -
TVNet Kft.  www.tvnet.hu  elsô képben  -  1(3)  +  -  -  +(2)
V-net Kft.  www.v-net.hu  elsô képben  -  1(4)  -  -  -  -
Megjegyzések:
(1)=Egy nagy, kb. 4MB-os állományban a kliens-CD tartalma Win32, Linux és BeOS platformra
(2)=Csak egy program, csak Win32-re
(3)=Az akciós ajánlat JavaScript igényes PopUp-ként jelenik meg
(4)=Körbefuttatja a netezôt a v-net.hu és vnet.hu oldalak között, a sprinternet.vnet.hu érintésével, információadás nélkül...

 

A lényeg a részletekben
A táblázat természetesen sokban egyszerûsített végeredményt szolgáltat. Néha a különbségek (a kis ördög szomszédságában) csak a részletekben nyilvánulnak meg, melyek azonban akár szemléleti eltérést is takarhatnak a szolgáltatók között. A kis ördög alatt a szerzôdési feltételek itt-ott furmányos megfogalmazását értjük, például a fizetendô díjjal kapcsolatban nem nagyon derül ki az, hogy az egy éves elkötelezettség lejárta után a díj akár emelkedhet is.
A szemléleti különbségeket tükrözheti például az, hogy az Axelero vagy a Datanet doc, míg az Enternet pdf formátumban teszi lehetôvé a szerzôdés alapjául szolgáló dokumentum letöltését. Az már kevésbé szemléleti kérdés, - vagy ha az, akkor igen elhibázott személeté -, hogy míg az Axelero három platformra is biztosítja az ethernetes kapcsolat felett PPP-kapcsolatot létesítô és ezzel az ADSL használatát biztosító PPPoE-szoftverek (PPP over Ethernet) letöltését, addig az Enternet vagy a TVNet csak a 32 bites Windows-t támogatja, a többi operációs rendszer használatakor pedig ki-ki oldja meg úgy, ahogy tudja.

Szakértelem, hol vagy?
A szoftverek használatát illetôen némileg ellentmondásosnak tûnhet (mert az is), amit a TVNet www.tvnet.hu/szolg/?page=adsl oldalára összeszedtek. A közölt táblázatokban a "Szoftver**; WinPoET" bejegyzés áll, mely egyértelmûen a 32 bites Windows-alkalmazást takarja. Az ide vonatkozó megjegyzés szerint "** Az ADSL csatlakozás felépítéséhez szükséges PPPoE szoftver. (Csak Windows és MAC OS operációs rendszerekhez szükséges!)". Majd lejjebb a minimális szoftverkövetelmények "Windows alapú operációs rendszer (Win95-tôl) a TVNet által biztosított WinPoET szoftverrel" illetve "RedHat Linux 6.x, 7.x, vagy újabb, Suse Linux 7.x". Mert "Más operációs rendszerek vagy hardver platformok is használhatóak, amennyiben azokhoz az Elôfizetô maga beszerzi, telepíti és beállítja a szükséges PPP over Ethernet meghajtó szoftvert."
Tehát akkor hogy is van ez? Van egy letölthetô szoftverünk ami CSAK 32 bites Windows-on életképes a letölthetôk között, ám megnyugtatnak, hogy csak Win32 és Mac esetében kell szoftver, mely utóbbihoz természetesen nem adják az odavalót. Viszont a Macintosht nem támogatják, csak a Win32-t és a Linux-ot, mely utóbbihoz nem is kell (szerintük) szoftver? Mindenki megnyugtatására közöljük, hogy a Linux-hoz is kell PPPoE-alkalmazás, csak azt a disztribúciók általában tartalmazzák. Az azonban biztos, hogy arra, aki ezt a weblapot megfogalmazta, nem bíznám rá a gépemet.
A szoftverbeszerzések tekintetében a legszélesebb "szabadságot" kétségtelenül a Datanet biztosítja, mivel a teszteléskor az ADSL-lel kapcsolatos weblapján nem találtam szoftverletöltési lehetôséget. Ismét a Datanet home.datanet.hu/adsl/index.html oldalán olvasható a kitétel, hogy "Minimális szoftver feltétel: Windows 95, 98, Me, NT4, 2000 operációs rendszer (saját telepítés esetén Linux), USB adapter esetén Windows 98, Me 2000". Az idézetek olvasásakor minimális elôismeretek birtokában is felfedezhetjük azt a furcsaságot, hogy az ADSL alapvetôen nem függ az operációs rendszertôl, ahogy az újabb kibocsátású Linux-kernelek az USB-s eszközöket is támogatják, hogy a Mac-et már ne is említsük.
Másrészt szerintem természetes, hogy az ADSL bevezetése "hozott anyagból", pontosabban "hozott anyagra", az én gépemre történik, amit valószínûleg nem a Datanet fog saját költségén ellátni a szerintük egyedül használatos (minimum ez kell) operációs rendszerrel. Ugyanakkor az említett oldalon hiányzik a fentiek alapján odakívánkozó "sponsored by Microsoft" felirat is. Szintén kevésbé értelmezhetô ugyanitt a hardverparaméterek között szereplô "Merevlemez (az operációs rendszer és a böngészô mellett legalább 10 MB szabad terület)" kitétel. Mivel sehol nincs megemlítve, hogy ez tulajdonképpen mihez, melyik egyébként innen el nem érhetô szoftverhez kellene. Ennek fényében - az oldal összeállítóinak felkészültségét illetôen - inkább tekintsünk el a minôsítéstôl.
A TVNet vagy a Datanet említett hibáiba kétségtelenül nem esett bele az ADSL-piacon elsôsorban a céges ügyfelekre számító PSINet Magyarország. Bár az ADSL-re vonatkozó oldal közvetlenül a nyitólapról elérhetônek bizonyult, az itt olvasható összeállításban található talán a legkevesebb információ.

Online információ: kérje offline!
Többek között minden elôzetes információ begyûjtéséhez egy levélcímmel és egy telefonszámmal szolgálnak. Ezek után említeni is kár, hogy hiába keresnénk itt letöltéshez vezetô kapcsolatot. Megnéztem a lakosságra specializált másik Elender utód oldalát is (www.hu.inter.net), de ezen november utolsó napján nem szerepelt ADSL-ajánlat, vagy csak nem találtam a több perces keresgélés után sem.
Néhány problémája dacára érdemes kiemelni az Interware oldalát, ahol az információkat talán a legjobban szervezve találhattuk meg, bár ezek köre is hagy kifogásolnivalót. A kiemelés oka, hogy a hozzáférhetôség árnyalása itt volt a legjobb, melyben nem kis része van az akár internetbiztonsági okokból rövid pórázra engedett böngészôkhöz való alkalmazkodásnak, melyrôl már volt szó. Az egyik probléma viszont éppen itt adódott, mivel a javascriptmentes lapokból nem sikerült a lefedettségi térképeket megtekinteni. Kétségtelen azonban, hogy a technikai és egyéb információk egy oldalról áttekinthetôek, és a TVNet oldalánál kevésbé zavarosak.
Azonban az Interware-nél, a tôlük letölthetô egyetlen, az Enternet-nél elérhetôvel azonos szoftver alapján operációs rendszerként szintén csak a 32 bites Windows ismert. Természetesen tudjuk, hogy különbözô forrásokból vagy akár a beszereléskor kapott készletbôl nyilván keríthetünk valamilyen szoftvert a gépre, és az élô internet-kapcsolat esetén késôbb ugyancsak letölthetünk magunknak akármit, de egy cég letöltési kínálata ennek ellenére jelzésértékû.
Ahogy a felhasználócentrikusság mértékére utaló az információnyújtás módja is, az, melynek egyik igen sajátos megoldását választotta a V-net. A www.vnet.hu oldalt felkeresve az ADSL-lel kapcsolatba hozható ikont gyorsan megtaláltam és erre kattintva a www.sprinternet.vnet.hu oldalra jutottam el.

Ahol körbejáratnak a semmiért
Sajátos módon ennek az alján a további írásos információk birtokbavétele céljából visszairányított a www.vnet.hu oldalra. Ezen a ponton eszembe jutott az a közhely, hogy a konkurencia egy egérmozdulatra van, és ehhez alkalmazkodva ekkor navigáltam el a lapról kedvenc hírrovatomra, a táblázatban pedig mindent gyorsan kihúzkodtam.
Mindezek természetesen kiragadott példák és mindenkit arra biztatunk, hogy a táblázatban megtalálható Web-helyek felkeresésével és saját kutatómunkája alapján is tájékozódva alakítsa ki saját véleményét. Körképünk nem teljeskörû, hiszen mint idôközben megtudtuk, más cégek is kínálnak már ADSL szolgáltatást, mint például az Euroweb. Az ADSL csomagok áraira következô számunkban visszatérünk.

Andrew

ADSL Macintoshon

Mielôtt az ADSL szolgáltatók honlapjainak szegényes információkínálata alapján valaki azt hinné, hogy ez a szolgáltatás csak windowsos gépeken érhetô el, megnyugtatásul közöljük, hogy többek között Mac felhasználók is használhatják. Ennek legegyszerûbb módja, ha az Ethernetes ADSL modemet egy Ethernet hubon vagy Ethernet switchen keresztül kapcsoljuk össze a Macintosh-sal. Ekkor ugyanis még PPPoE szoftverre sincs ahhoz szükség, hogy a kapcsolat kifogástalanul mûködjék.
Mindössze arra van szükség, hogy a böngészôben, valamint a TCP/IP üzemmódtáblában a megfelelô beállításokat megtegyük, és már száguldhatunk is a világhálón, bármiféle szoftver feltelepítése nélkül. A Mac gépekben igen régóta alapfelszerelés az Ethernet hálózati csatlakozó, tehát legfeljebb az Ethernet kapcsoló beszerzése kerülhet pénzbe. Erre a magunk részérôl az SMC 7004BR Broadband Routert ajánlanánk, amely magába foglal egy 4 portos 10/100-as switchet, egy nyomtató szervert, egy modem szervert, egy tûzfalat, természetesen a router és DHCP szerver funkciók mellett.
Az eszköz alig több, mint nettó 37 ezer forintért vehetô meg (a HRP-nél), és használatával akár vegyes hálózatok (PC-Mac-Linux-Unix) is rácsatlakozhatnak az Internetre. A router mögött levô hálózat minden gépe a szolgáltató felé egyetlen IP címen jelenik meg - tehát amennyiben szolgáltatói szerzôdésünk szerint csak egyetlen géprôl vagyunk jogosultak felcsatlakozni a hálózatra, ezzel az eszközzel a korlátozás - igaz, nem jogszerûen - megkerülhetô. (A routerrôl bôvebben lásd szeptemberi számunk Teszteltük rovatának írását a 16. oldalon.)

B.J.